You can be a Hero

Toepasselijk voor ondernemers: We can be heroes,  just for one day, week, . . . .

Veel hoeft niet meer te worden gezegd,  . . .