Shop in a shop

Het concept van een shop in a shop heeft vele mogelijkheden. Binnen dit portaal is het mogelijk dat deelnemers een mini shop starten waarbij producten en diensten zichtbaar worden en ook kunnen worden aangekocht. U kunt een winkelcentrum zien als een variant van een shop in een shop. Een gespecialiseerd winkelcentrum is bijvoorbeeld een fashion outlet (denk aan Lelystad). Het concept van een shop in a shop wordt binnen e-commerce (ons portaal) ook toegepast.

Voordelen:

  • Algemeen gedeelte (o.a. e-commerce) dat facilitair is.
  • Verhoging zichtbaarheid: Bezoekers van andere shops zien uw producten en diensten ook.
  • Beoordeling (zichtbaar) door anderen dat vertrouwen wekt.
  • Verlaging van de kosten.
  • Uitbreidingen in functionaliteit met een gezamenlijk gebruik. Denk o.a. aan betaalde advertenties (marktplaats, lokale media).